برترینها >> گل آرایی ماشین عروس


نام واحـد صـنفـی:سفره عقد دردشتی
مــــد یـــــر یـــــت: خانم دردشتی
کــــد تخـــفـــیــف: معرف سایت اتلیه تیبا 09131393600-36613600
تـــــــلـــــــفـــــــن: 03136244117
تــلــفــن هــمــراه: 09133180169
فـــــــــکــــــــــس: 03136244117
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان بوستان سعدی
محصولات/خدمات:مجلل ترین ومتنوع ترین سفره عقد ها
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:گل نوژا
مــــد یـــــر یـــــت: روغنی-زارعی
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 09133694619
تــلــفــن هــمــراه: 09131671210
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: طالقانی
محصولات/خدمات:
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:سفره عقد زنبق
مــــد یـــــر یـــــت: سفره عقد زنبق
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 6689317
تــلــفــن هــمــراه: 09131263214
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان
محصولات/خدمات:طراحی و اجرای برترین و جدید ترین سفره های عقد,میز های نامزدی و جایگاه عروس و داماد
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:سفره عقد ساغر(اصفهان)
مــــد یـــــر یـــــت: ساغر
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 09133102770
تــلــفــن هــمــراه: 09133102770
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان-توحید-ساختمان نگین-واحد119
محصولات/خدمات:سفره عقد
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:گل خوشه
مــــد یـــــر یـــــت: اقای اشراقی
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 6612367
تــلــفــن هــمــراه: 09135000065
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان - خیابان آپادانا اول
محصولات/خدمات:ارائه کلیه خدمات مجالس عقد و عروسی ، سفره عقد ، میزخاطرات ، میزمادرداماد ، میزدم راهی ، ماشین عروس ، دسته گل عروس ، گل آرایی مجالس
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:گل افرودیت
مــــد یـــــر یـــــت: نصیرموسوی
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 6674471
تــلــفــن هــمــراه: 09131163383
فـــــــــکــــــــــس: 6673841
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان - چهارراه نظر- ابتدای خ میر- شماره 481
محصولات/خدمات:ارائه کلیه خدمات گل ارائی جهت جشن ها - کنفرانسها - سمینارها - شرکتها - هتلها
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:سفره عقر ژینا
مــــد یـــــر یـــــت: ژینا
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 09133157179
تــلــفــن هــمــراه: 09133157179
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان-خ شیخ صدوق شمالی-ساختمان عطا طبقه زیرزمین
محصولات/خدمات:سفره عقد
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:سفره عقد پروانه ها(اصفهان)
مــــد یـــــر یـــــت: خانم براتی
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 09133045785
تــلــفــن هــمــراه: 09133045785
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان
محصولات/خدمات:سفره عقد و میز نامزدی
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:گالری خوشه طلایی
مــــد یـــــر یـــــت: صادقی
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 09132694038
تــلــفــن هــمــراه: 09132694038
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان
محصولات/خدمات:
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:گل فرهاد و رسول
مــــد یـــــر یـــــت: اصفهانی
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 6621253
تــلــفــن هــمــراه: 09131081053
فـــــــــکــــــــــس: 09133186707
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان-شیخ مفید
محصولات/خدمات:
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.