برترینها >> موسیقی و DJ


نام واحـد صـنفـی:دی جی بک هد
مــــد یـــــر یـــــت: مهدی رفیعی
کــــد تخـــفـــیــف:
تـــــــلـــــــفـــــــن: 09139085507
تــلــفــن هــمــراه: 09139085507
فـــــــــکــــــــــس: 09375700819
نـــــشـــــا نـــــی: خ هشت بهشت شرقی خ لاهور سمت راست کوجه59 کوجه 17 شهریورشرقی نبش کوجه تاج در
محصولات/خدمات:اولین دی جی موزیک اصفهان
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:dj.aj
مــــد یـــــر یـــــت: علی جعفری
کــــد تخـــفـــیــف:
تـــــــلـــــــفـــــــن: 091330644891
تــلــفــن هــمــراه: 09330644891
فـــــــــکــــــــــس: 0313
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان
محصولات/خدمات:
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:قربانی
مــــد یـــــر یـــــت: مهدی قربانی
کــــد تخـــفـــیــف:
تـــــــلـــــــفـــــــن: 09131393600
تــلــفــن هــمــراه: 09131393600
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان
محصولات/خدمات:اجرای موسیقی زنده
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:جواهری
مــــد یـــــر یـــــت: مهدی جواهری
کــــد تخـــفـــیــف:
تـــــــلـــــــفـــــــن: 09131393600
تــلــفــن هــمــراه: 09131393600
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان
محصولات/خدمات:اجرای موسیقی زنده
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:کوهانی
مــــد یـــــر یـــــت: کوروش کوهانی
کــــد تخـــفـــیــف:
تـــــــلـــــــفـــــــن: 09131393600
تــلــفــن هــمــراه: 09131393600
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان
محصولات/خدمات:اجرای موسیقی زنده
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:عرب زاده
مــــد یـــــر یـــــت: علی عرب زاده
کــــد تخـــفـــیــف:
تـــــــلـــــــفـــــــن: 09131393600
تــلــفــن هــمــراه: 09131393600
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان
محصولات/خدمات:اجرای موسیقی زنده
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:اعرابی
مــــد یـــــر یـــــت: محمد اعرابی
کــــد تخـــفـــیــف:
تـــــــلـــــــفـــــــن: 09131393600
تــلــفــن هــمــراه: 09131393600
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان
محصولات/خدمات:اجرای موسیقی زنده
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.