برترینها >> تشریقات


نام واحـد صـنفـی:تشریفات گیتی
مــــد یـــــر یـــــت: تشریفات
کــــد تخـــفـــیــف: معرف سایت اتلیه تیبا 09131393600
تـــــــلـــــــفـــــــن: 09131393600
تــلــفــن هــمــراه: 09131186621
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان-خ نظر غربی-سه راه نظر-جنب نمایندگی سایبا(سلیمی)
محصولات/خدمات:
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:تشریفات سلطانی
مــــد یـــــر یـــــت: سلطانی
کــــد تخـــفـــیــف:
تـــــــلـــــــفـــــــن: 6286812
تــلــفــن هــمــراه: 09131133681
فـــــــــکــــــــــس: 09133145121
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان-خیابان توحید
محصولات/خدمات:سلطان جشن ایران
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:تشریفات پایتخت
مــــد یـــــر یـــــت: خواجه حسینی
کــــد تخـــفـــیــف: معرف سایت اتلیه تیبا 36613600
تـــــــلـــــــفـــــــن: 09131255861
تــلــفــن هــمــراه: 09131255861
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان-چهار باغ بالا-جنب باشگاه کارگران-ابتدای کوچه ابن سینا
محصولات/خدمات:مجری و مشاور جشن,سمینارها,کنسرت ها
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:تشریفات آذین مهر
مــــد یـــــر یـــــت: آذین مهر
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 6266570
تــلــفــن هــمــراه: 09134028166
فـــــــــکــــــــــس: 09132122521
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان-توحید
محصولات/خدمات:
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:تشریفات میزبان
مــــد یـــــر یـــــت: تشریفات میزبان
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 6288407
تــلــفــن هــمــراه: 09131110314
فـــــــــکــــــــــس: 6250966
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان-توحید-ساختمان نگین
محصولات/خدمات:
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:موسسه تشریفاتی پاسارگاد
مــــد یـــــر یـــــت: اقای باقری
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 09131230098
تــلــفــن هــمــراه: 09131230098
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان - هتل پل - مجتمع تجاری کوثر - فاز یک - طبقه دوم - واحد 418 - موسسه تشریفاتی پاسارگاد
محصولات/خدمات:
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:تشریفات دیدار
مــــد یـــــر یـــــت: سلطانی
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 6636387
تــلــفــن هــمــراه: 09131194360
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان-شیخ صدوق شمالی
محصولات/خدمات:
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:تشریفات ققنوس
مــــد یـــــر یـــــت: کار پور
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 6688228
تــلــفــن هــمــراه: 09128886218
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: مرداویج-مجتمع قائم-طبقه دوم-واحد سوم
محصولات/خدمات:مجری جشن
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:تشریفات تک
مــــد یـــــر یـــــت: تک
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 09132110030
تــلــفــن هــمــراه: 09132110030
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان
محصولات/خدمات:مجری جشن
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.
نام واحـد صـنفـی:موسسه تشریفاتی ماهان
مــــد یـــــر یـــــت: زارع و نوذری
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 6673727
تــلــفــن هــمــراه: 09131076526
فـــــــــکــــــــــس: ‎ 09123865006
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان-چهارباغ بالا - مجتمع تجاری پارک - طبقه دوم - ورودی 4 - واحد 542
محصولات/خدمات:برگزار کننده جشن ها ، مهمانی ها ، سمینار - CIP , VIP
تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.