[بازگشت به برترینها]


نام واحـد صـنفـی:کوهی
مــــد یـــــر یـــــت: کوهی
کــــد تخـــفـــیــف: (معرف سايت آتليه تيبا-6613600 -TIBA STUDIO-WWW.TIBASTUDIO.COM )
تـــــــلـــــــفـــــــن: 6613600
تــلــفــن هــمــراه: 09131393600
فـــــــــکــــــــــس:
نـــــشـــــا نـــــی: اصفهان
محصولات/خدمات:جنیسیس کوپه قرمز دو درب
پرادوسفید دو درب
پژو لیموزین 4 درب

تـــــوضیـــحــــات: با ارائه کد تخفیف ذکر شده و یا معرفی نامه از دفتر آتلیه تیبا از تخفیف ویژه برای این واحد صنفی برخوردار شوید.